Fröken Julie av August Strindberg

Välkomna till Fröken Julie av August Strindberg

Fröken Julie av idag

Fröken Julie är en gammal pjäs, skriven av August Strindberg. Vi har valt att berätta om Fröken Julie av idag. Fröken Julie tillhör en rik familj. Hon träffar Jean som kommer från Libanon, han arbetar för Julies far . Jean skall gifta sig med hushållerskan Kristin, men bli blixtkär i Julie. Julie besvarar kärleken, då hennes förlovning nyss blivit uppslagen. 

Kärleken är spännande och förbjuden och till en början okomplicerad tills seder, kulturer, svek, status och psykisk ohälsa kommer ifatt dem.

Ni kommer nu att se en Fröken Julie som både spelas som teater och film. Ett skådespel som omfattar kärleken som stärker och skyddar, men även kärleken som söndrar och inger tvivel. Är valet bara deras eget, eller påverkas det av fostran, sed, kultur och status?

Är kärleken tillräckligt stark för att bryta mönster och vanor?

Samtidigt som vi ser Julies och Jeans kärlek kommer vi att genom filmen se deras inre tankar som de brottas med. Vad kommer alla runt om att säga?, Är det socialt rätt att gifta sig med en anställd under Julies värdighet ?  Sveket mot Kristin, Hur många gånger får Julie misslyckas? Vad händer om Jean förlorar allt?

Ni kommer att följa deras tankar och känslor som virvlar i en aldrig sinande ström- för det är inte enkelt. Klarar kärleken detta eller blir det en strid om att överleva?

Välkomna att se vår tolkning om kärlekens styrka och svaghet