Vi som jobbar här

Styrelsen

Ordförande: Helena Nygårds, Vice ordförande: Tommy Stahre.

Ledamöter: Ulf Ekman, Eva-Maria Forsgren, Carina Fredriksson, Olle Olsson, Kia Östgren

Ekonomiassistent: Louisa Eriksson

Ungdomsråd: Tova Bergström

Revisorer : Lars Fröjd och Mohammed Rabia.

Revisorssuppleant: Nils-Erik Hed.

Valberedning: Birgitta Kaitajärvi och Katarina Kaitajärvi.

Drama och teater