Barn & Ungdom

Dramaverksamhet

Från 5 år och uppåt – Man kan aldrig bli för gammal för teater… 
Höstterminen startar som regel v.36 och avslutas omkring v.50 vårterminen startar i regel igen v.3 och avslutas omkring v.22

Kostnader: 300 kr/ termin vår terminen och 300 höstterminen, du kan då vara med i hur många grupper du vill. 

Innehåll och målsättning:

Barn- och ungdomsverksamheten ligger under eftermiddagar och kvällstid, och pågår under hela höst- och vårterminen. Grupperna är indelade i blandade åldersgrupper, man kan börja på teater när man fyllt 4 år om det finns grupp.

Vid varje terminsslut bjuds föräldrar, släkt och vänner till teatern för kortare uppspel av grupperna eller bara för en trevlig samvaro tillsammans med barnen. Dessa uppspel kan handla om allt, från sagor till moderna thrillerhistorier, egna påhittade improvisationer m.m. Även dikter och andra kortare pjäser uppförs.

Barnen och ungdomarna deltar även i olika projekt. Ett projekt kan innebära att Norrby Teater kommer med en dramatiserad vandring eller barnteater till något arrangemang som sker i Fagersta. Vi är bland annat med på Alla barnens dag, påsken och advent på hembygdsgården, kulturnatta i centrum och olika projekt med biblioteket.

Målsättningar för barn- och ungdomsverksamhet på Norrby Teater

 • Att träna barn och ungdomar i lek, ansvar och samarbete
 • Att lära sig att respektera varandra
 • Att få möjlighet att gestalta i olika scener och impulser från deras omvärld, antingen i form av eget skapande/improvisationer eller i form av färdiga texter.
 • Att stärka deras självförtroende och självkänsla
 • Att erövra roliga, innehållsrika, spännande och givande upplevelser

Vi tränar och utvecklar dramats grundmoment: fantasi, kroppsspråk, intellekt och konstnärliga skapande.

Övrig Verksamhet:

Vi arbetar med drama i åk 2 på Per-Olsskolan, Mariaskolan  och Alfaskolan.   Drama går som undervisning under ämnet svenska.

Vi erbjuder också Kickoff, drama som verktyg i lärande, gruppverksamhet för personlighetsutveckling och äventyrspedagogik.

Norrby teater har professionella medarbetare som kan komma ut till olika arbetsplatser och institutioner för att arbeta med chefer, anställda eller klienter för att pröva på nya möjligheter att inom sitt yrke och/eller som individ stärka sin sociala kompetens och främja sin personlighetsutveckling Kurser kan ges över en dag eller längre tid utifrån behov och önskemål. Kontakta gärna oss på teatern, vi är öppna för diskussioner och ge idéer!

Innehåll och syfte med teaterns kurser i personalfrämjande åtgärder. Målet med personlighetsutveckling är att du skall få en ökad kunskap om dig själv, hur du är och fungerar tillsammans med andra människor i en grupp. Att få pröva på nya möjligheter, nya sidor och känslor hos dig som kan utvecklas och användas konstruktivt i ditt liv. Vi uppmuntrar och delar med oss av våra livserfarenheter, gamla, aktuella eller våra förhoppningar inför framtiden för att få nya perspektiv och hitta lösningar på problem som annars utgör hinder i den personliga utvecklingen.
Ämnen som berörs är bl.a.

 • att sätta gränser
 • att stärka identiteten och självkänslan
 • att skapa och se mål och visioner
 • att se på sin egen rollrepertoar
 • att kunna uttrycka känslor
 • att stärka spontanitet och kreativitet
 • att lösa konflikter

Följande moment kommer att användas: uppvärmningsövningar, trygghetssamarbetsövningar, fysiska rörelser, sinnes- och fantasiövningar samt gestaltningsmetoder och rollspel, för att dessa sedan bearbetas i samtal inom gruppen tillsammans med gruppledaren. Gruppledaren använder sig av drama/teaterövningar.

GRUPPER 2023/2024

Måndag 16.30 – 18.00 5-10år Dramalek/Improvisation

Måndagar 16.30 – 18.00 5-10år Dramalek/Improvisation

Tisdag 17.30 – 19.00 Länk

Tisdagar 17.30 – 19.00 Järngänget

Onsdag 17.00 – 18.00 10-13år

Onsdagar 17.00 – 18.30  13-16år Film

ÖVRIGA PROJEKT-varierande dagar

Drama och teater