Vi som jobbar här

Styrelsen

Ordförande: Kia Östgren , Vice ordförande: Tommy Stahre.

Kassör: Louisa Eriksson

Ledamöter: Gun Alvarsson Ulf Ekman,

Eva-Maria Forsgren, Carina Fredriksson, Olle Olsson

Ungdomsråd: Tova Bergström

Revisorer : Lars Fröjd och Jimmy Fredriksson.

Revisorssuppleant: Nils-Erik Hed.

Valberedning: Birgitta Kaitajärvi och Katarina Kaitajärvi.

Drama och teater