Vi som jobbar här

Styrelsen

Ordförande: Olle Olsson, Vice ordförande: Tommy Stahre.

Kassör: Sofia Eklöf.

Moderator: Helena Nygårds.

Ledamöter: Carina Fredriksson, Gun Alvarsson och Ulf Ekman,

Eva-Maria Forsgren, Marjatta Nurm och Gun Alvarsson.

Ungdomsråd: Tova Bergström och Ulrika Olsson.

Revisorer : Lars Fröjd och Elvy Paby.

Revisorssuppleant: Nils-Erik Hed.

Valberedning: Birgitta Kaitajärvi och Katarina Kaitajärvi.

Drama och teater